امیرکبیر

مؤسسه انتشارات امیرکبیر در آبان ماه سال ۱۳۲۸ با خرید سرقفلی نخستین فروشگاه خود در خیابان ناصر خسرو تهران شروع به کار کرد و در تاریخ تیر ماه سال ۱۳۶۴ به نام مؤسسه عام‌المنفعه غیرانتفاعی انتشارات امیرکبیر به ثبت رسید.

انتشارات امیرکبیر با سابقه‌ای ۶۰ ساله، سعی کرده است طی این ۶ دهه فعالیت، همواره به شیوه مدرن و روزآمد به چاپ آثار و تولید کتاب بپردازد تا جایی که برخی از بزرگ‌ترین منابع و کتاب‌های مرجع در سطح منطقه خاورمیانه و کشورهای فارسی زبان را این انتشارات چاپ کرده است.