نوشته‌ها

آموزش خلاق ریاضی، فلسفه و روش

آموزش خلاق ریاضی، فلسفه و روش «آموزش خلاق ریاضی، فلسفه و روش »، با نگاهی به تاریخ پربار ریاضی در این سرزمین علت‌های ناکامی در آموزش ریاضی پایه را بررسی می‌کند و روش‌های خلاق برای آموزش ریاضی پایه که در این رویکرد از راه دست‌ورزی و ادبیات کودکان است …

کتاب چه و چه و چه یک بچه!

چه و چه و چه یک بچه! خرگوش خاله آبستن می‌شود و ۹ بچه می‌زاید. شمارش این بچه‌ها با زبانی که در آن آواورزی هم هست، کودکان را با پایه زبان شماردن که از ۱ تا ۹ باشد آشنا می‌کنند؛ کودکان برای درک از شمارش باید در آغاز کار هر شماره را با پدیداری ک…

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای دبستان

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای دبستان فارسی آموز نخودی ۱ فارسى آموز نخودى ۱، به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى ياد مى دهد. در اين مجموعه، کودکان زبان آموزى پايه را به شيوه ى خلاق و متفاوت مى آموزند. بسته‌ی فارس…

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای پیش دبستان

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای پیش دبستان شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی) شمارورزی لولوپی+0 آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار، لذت‌بخش و هدف‌مند می‌کند. در شمارورزی لولوپی+0 که ویژه‌ی کودکان3 تا 6 سال و کودکان…

مجموعه‌ کتاب های کودکستانی من

مجموعه‌ی کودکستانی من مجموعه کتاب های کودکستانی من شامل 5 جلد کتاب تصویری است که هدف آن، آموزش واژه‌ها و مفاهیم متفاوت به کودکان است. در این مجموعه جان پینکوسکی، هنرمند لهستانی-بریتانیایی در پنج عنوان کتاب به نام‌های رنگ‌ها، خانه‌ها، اعداد، ا…

فارسى آموز نخودى ۱، بسته‌ی آموزش خلاق

فارسى آموز نخودى ۱ به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى ياد مى دهد. در اين مجموعه، کودکان زبان آموزى پايه را به شيوه خلاق و متفاوت مى آموزند. در اين شيوه، نخودى به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند …

الف‌باورزی با کاکا کلاغه، آموزش خلاق زبان خواندن و نوشتن

الف‌باورزی با کاکا کلاغه الف‌با، پایه‌ی آموزش زبان خواندن و نوشتن است. در جامعه‌ی ما این اندیشه جا افتاده است که آموزش الف‌با ویژه‌ی سال نخست دبستان است. آموزش الف‌با، پایه‌ی آموزش زبان خواندن و نوشتن است. درحالی که آواشناسی و واک‌شناسی و در پی آ…
,

آموزش ریاضی با شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)

شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی) شمارورزی لولوپی+۰ آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار، لذت‌بخش و هدف‌مند می‌کند. در شمارورزی لولوپی+۰ که ویژه‌ی کودکان۳ تا ۶ سال و کودکان با نیازهای ویژه است، شناخت پایه‌ها یا بنیادهای پیش‌عددی…
majmooe 5-6

مجموعه‌ی پیشنهادی برای کودکان 5 تا 6 سال

دستاوردهای پژوهشی در زمینه رشد و پرورش کودک، به شناخت دوره هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان انجامیده است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در پیمودن این مراحل یکسان نیست، اما در روند رشد، گذار همگی آنان از این مراحل قطعی است. توج…
nokhodi3

فارسی آموز ادبی ۳- آموزش زبان فارسی پایه از راه ادبیات

روش فارسی آموز ادبی ۳ ادامه‌ی روش آموزشی کتاب‌های پیش از خود است.با این تفاوت که در فارسی آموز ادبی ۳، دوره‌ی پایه‌ی راهبری زبان آموزان است، به گونه‌ای که پس از پیمودن گام‌های پایه‌ای، خود بتواند راه‌های ادامه‌ی آموزش را جست‌وجو کنند. فارسی آموز ا…
looloopi1

شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)- آموزش ریاضی از راه ادبیات

شمارورزی لولوپی + ۱ آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار و لذت‌بخش می‌کند. در شمارورزی لولوپی + ۱ که ویژه‌ی کودکان سال نخست دبستان است، بنیادهای شمارورزی یا ریاضی مانند شناخت عددها و شمارش، مفهوم هندسه و شکل‌های هندسی، آما…
nokhodi2

فارسی آموز ادبی ۲- آموزش زبان فارسی پایه از راه ادبیات

فارسی آموز ادبی (پایه دوم) از مجموعه کتاب‌های آموزش خلاق کودک محور است که در ادامه‌ی فارسی آموز نخودی (پایه نخست) منتشر شده است. کتاب‌های فارسی آموز ادبی، زبان را از راه ادبیات آموزش می‌دهد. گام نخست با فارسی آموز نخودی برداشته شد. کتاب دوم این مجم…
kaka

الفباورزی، آموزش الفبا به شیوه‌ی آوایی- رانشی

ویژگی های الفباورزی برای کودکان ۴ تا ۷ ساله   بسته الفباورزی نمی خواهد به کودکان شما خواندن و نوشتن را بیاموزد. بلکه می خواهد رانش درست واک ها را بیاموزد. اگر بپرسید که تفاوت بسته الفباورزی با آواورزی در چیست؟ باید در پاسخ گفت آواورز…
sibilak

آواورزی با سی‌بی‌لک، از سری کتاب های آموزش خلاق

بسته ی آواورزی با این هدف فراهم آورده شده است که دست یار شما بزرگ سالان و مربیان در آموزش زبان گفتار و سخن به کودکان باشد. بسته ی آواشناسی برپایه ی رویکرد آموزش خلاق کودک محور در آموزش زبان گفتار و ویژگی های آن به کودکان خردسال پژوهیده و فرآوری ش…