کتاب های این مجموعه مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا است، در واقع به دلیل ادغام دو دوره ی راهنمایی و متوسطه با یک دیگر در این تقسیم بندی دو گروه ج-د را با هم داریم، از افرادی که تازه پا به دوره ی نوجوانی گذاشته اند و همچنین نوجوانانی که سال های آخر دبیرستان خود را به اتمام میرسانند.