علمی فرهنگی

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دارای سابقه‌ای طولانی و میراثی غنی در عرصه‌ی چاپ و نشر است که از ادغام دو مؤسسه‌ی انتشاراتی قدرتمند به نام‌های «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» و «مؤسسه‌ی انتشارات فرانکلین» به‌وجود آمد.
دو بنگاه نکونامی که با همت و نیک‌خواهی مردانی کارآفرین در حوزه‌ی فرهنگ این مرزوبوم تشکیل شد؛ با پایمردی دیگر بزرگواران عرصه‌ی سخن استمرار یافت. هر یک از این دو مؤسسه در کوران حوادث گوناگون، تغییرات عدیده ای را از سر گذراندند؛ اما از کار چاپ و نشر باز نماندند. تاریخ تمدن ویل دورانت، دایره‌المعارف فارسی، ترجمه‌ی آثار کلاسیک زبان فارسی به سایر زبان‌ها، ترجمه ادبیات غیرفارسی، گردآوری و چاپ مجموعه‌ای از بهترین‌های تاریخ ایران و ایران‌شناسی، تاریخ فلسفه‌ی کاپلستون و تاریخ هنر از جمله مهم‌ترین دست‌آوردهای شرکت انتشارات علمی و فرهنگی است.