شعر راه مدرسه

باز هم موی مرامادرم شانه زدهروی پیراهن مننقش پروانه زده مادرم داده به منکیف زیبای مراهست امروز قشنگهمه چیز و همه جا پدرم باز مرامی‌سپارد به خدامی‌کشد بر سر مندست پرمهرش را&nbs…

شعر باران

ابر سیاه ابر سفید رو آسمان پرده کشیدباران دانه دانه ریخت روی حوض خانهنشست رو برگ گل‌ها رو غنچه‌های زیبارو بوته‌های گندم رو خانه‌های مردمبرگ درخت را تر کرد از شاخه‌ها گذر کردباران دانه دانه آمد رو بام خانهپروین د…

شعر خدای مهربان

با این دو دست کوچکمدست می‌برم پیش خدابا دل پاک و روشنمدعا کنم، دعا،دعاباز ای خدای مهربانبشنو دعاهای مرادعا برای مادرمدعا به شادی بابابه خانه‌ها صفا بدهبه جان ما وفا بده پروین دولت‌آبادی…

شعر پاییز از افسانه شعبان‌نژاد

شعر پاییزپاییز که از راه رسید رفت توی باغ و گل چید پرستوها تا دیدنش پریدند ابرا یواش روی زمین چکیدند پاییز دوید و رفت کنار گل‌ها آهسته گفت: «لالایی لایی لالا» گل‌ها همه خوابیدند خواب بهارو دیدند سروده‌ی افسانه شعبان نژاد از کتاب گرپ گرپ ش…

شعر حرف آسیاب

در گرد خود گردانمدارم کاری خوشایند یک کار آبرومندبا آب اینجا شوم دوست از دانه می‌کنم پوستاز کارم راضی دهقان شاد از من آسیابانبسته بر گردنم زنگ زنگوله‌ای خوشاهنگتا آن‌که با صدایش از خوبی نوایشخوش باشم و گرم کار مردم رو یار و غ…

شعر قاب عکس

شعر قاب عکس دو میخ کوچک روی یه میزهتو دست نجّار ارّه‌ای تیزهیه قاب قشنگ می‌سازه نجّارآن را می‌زنه به روی دیوارتوی قاب عکس یه جوجه‌ی نازجیک و جیک و جیک می‌خونه آوازاسدالّله شعبانی از کتاب هرکی یه رنگی داره…

لی‌لی، لی‌لی حوضک

لی‌لی، لی‌لی حوضک لی‌لی، لی‌لی حوضک شعر-متل‌های قدیمی است که در هر منطقه به طور متفاوتی روایت ‌می‌شود. لی‌لی، لی‌لی حوضک گنجیشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک این یکی درش اورد این یکی آبش داد این یکی نونش داد این یکی گفت: کی هلش داد؟ این یک…

لالایی زیبای لالا، لالا، گل چایی

لالا، لالا، گل چایی لالا، لالا، گل چایی بابات رفته خونه داییلالا،لالا، گل غوره خونه دایی به ما دورهلالا،لالا گل نازی بابات رفته به سربازیلالا، لالا، گلم باشی نمیری همدمم باشیلالا،لالا، گل سنبل ببین چهچهه زنه بلبلگردآور…

قناری من

قناری من تو دفترم می کشم قناری قشنگیمی خوام که رنگش کنم با یک مداد رنگیاما قناری من بال و پرش رو بستهچون که مداد زردم نوک نداره، شکستهشکوه قاسم نیامنبع: وبلاگ کتابک ketabak.org/blog…

شعر زیبای دوست

دوست یه گربه دارم دمش درازهخیلی قشنگه گربه ی نازه !بازی می کنم با اون، همیشههیچ وقت از بازی خسته نمی شهمن براش می شم یه موش کوچکبهش نگفتم که هست عروسک!جعفر ابراهیمی منبع: وبلاگ کتابک…

حکایت پاره دوز

حکایت پاره دوز پاره دوزی بود در اقصای ری مطمئن بر پاره دوزی رأی ویبا خمیده پشتی از بار عیال داشت مشتی طفلکان خردسالبود بر دلق معاش خویشتن روز و شب از پاره دوزی وصله زنچون رسیدی میوه‌های سال نو خاطرش بودی به هر میوه گروسوی اه…

شعر زیبای بابا آمد

بابا آمد تق تق تق بر در زد بابا از بیرون آمد رفتم در را وا کردم شادی را پیدا کردم وقتی بابا را دیدم فوری او را بوسیدم بابا آمد نان آورد با لبخندش جان آورد با او روشن شد خانه او شمع و ما پروانهمصطفی رحمان دوست…

متل خره خراطی می‌کرد (متل یزدی)

متل خره خراطی می‌کرد یک روزی بود و روزگاری، پشت خونه ما یک گودالی، موش ماسوره می‌کرد، بچه موش ناله می‌کرد، شتر نمد مالی می‌کرد،خره خراطی می‌کرد، گاو گو بازی می‌کرد، اسب عصاری می‌کرد، فیل اومد سیل و تماشا، پاش لیزید و افتاد تو چا، گفت: …

شعر من جغدم

شعر من جغدم من یه پرنده هستم جغدم و شب بیدارم تو جنگل و بیابون به دنبال شکارممن می‌تونم کاملاً بچرخونم سرم رو خوب میتونم ببینم این‌ور و اون‌ورم روبا چشم‌های درشتم اطرافمو می‌بینم حتی شبای تاریک غذاهامو می‌بینمخورشت موش می‌خورم با …

لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوریلالا لالا گل سوری نکن از مادرت دوریلالا لالا گل سوسن سرت بردار لبت بوسملالا لالا به جان تو بمیرن دشمنان تولالا لالا خبر داری تو بابا در سفر داریلالا لالا حیاتم ده از اون لب‌ها نباتم دهلالا لالا گل قندی …

لالایی گل زیبای خورشید

لالایی گل زیبای خورشید الا، لالا کبوتر نزن در آسمان پرکه میخواهد بخواهد گلِ زیبای مادرلالالا بچه آهو نرو این سو و آن سوکه میخواهد بخوابد گلِ زیبای مادرلالا، لالا، لالالا گلم خوابیده حالاگلم خوابیده تا باز بخندد صبحِ فردا …

بابابزرگ

بابابزرگ  بابابزرگ خوب من خیلی زیاد، کتاب داره یه میز داره، یه صندلی یه دونه تخت خواب دارهبابابزرگم همیشه قصه می خونه از کتاب وقتی که خیلی خسته شد تو رختخواب می‌ره به خواببابابزرگ خوب من مهربونه، مهربونه هر روز منو بوس می‌کنه ب…

متل خره خراطی می‌کرد (متل یزدی)

متل خره خراطی می‌کرد (متل یزدی) یک روزی بود و روزگاری، پشت خونه ما یک گودالی، موش ماسوره می‌کرد، بچه موش ناله می‌کرد، شتر نمد مالی می‌کرد،خره خراطی می‌کرد، گاو گو بازی می‌کرد، اسب عصاری می‌کرد، فیل اومد سیل و تماشا، پاش لیزید و …

صبح تا حالا

صبح تا حالا صبح تا حالا باباجون ندیدمت من اصلا هرکسی در می زنه می گم بابام حتمامامان میگه تو رفتی دنبال یک لقمه نون من خودتو دوست دارم نون نمی خوام بابا جونشکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی»خرید کتاب دامن چین چینی…

لالایی

لالایی لالالا گل پونه گدا امد در خونه یه نان دادم بدش اومد دو نان دادم خوشش اومد خودش رفت و سگش اومد لالالا گل خشخاش بابا رفته خدا همراش لالالا گل فندق مامان رفته سر صندوق لالالا گل زیره چرا خوابت نمی گیره بخواب ای نازنین من مامان قربون تو میره*این …

شعر ماه و ستاره

ماه و ستاره شب اومد و ستاره رو آسمون نشسته نه یك ، نه ده ، نه صدتا هزار هزار تا دستهستاره توی شبها چراغ آسمونه مثل گل و بنفشه تو باغ آسمونهیك كمی این طرفتر ماه قشنگ و زیباست دلش گرفته امشب برای اینكه تنهاستعلی اصغر نصرتی…

گل خوشبوی مادر

گل خوشبوی مادر لالا، لالا گل شب بوی مادر گل زیبا، گل خوشبوی مادر لالا، لالا گل صحرایی من تو هستی همدم تنهایی من لالا صورتت همرنگ گلهاست دو چشم تو به رنگ آب دریاست لالا می آید الان مرغک خواب تو را او می برد تا شهر مهتاب لالا،لالا برو امشب دوباره …

شعر مادربزرگ خوبم

مادربزرگ خوبم آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته مادربزرگ خوبم پهلوی من نشستهموی سرش مثل برف سفید و نقره رنگه لپهای مادربزرگ گل گلی و قشنگهعینک او همیشه سواره روی بینی شیشه عینکش هست بزرگ و ذره بینیوقتی که مادربزرگ قصه برا…

لالایی برای کودکان

لالایی لالا لالا گل آلو لبای سرخت آلبالودو چش داری مثه آهو دو لپ داری مثه هولوموهات ابریشم نرمه دل مادر به تو گرمهلالا لالا تا تو رو دارم تو این دنیا چی کم دارملالا لالا لالا لالا لالا کن نو گل باباثریا قزل ایاغمن…

برف

برف باد به هر طرف وزد پنبه زنی به پا شودبه پشت بام و بر زمين بر سر و روی آن و ايناز آسمان برف مي باره دنيا به زير چلوارهبرف نشسته بر چنار بسته به شاخه ها نوارکاج تنش سفيد شد ز برف ناپديد شدسرو کشيده تا کمر تور عروس ر…

سؤال گورخری

سؤال گورخری از گورخره پرسیدم «توسفیدی و راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی و راه راه سفید داری؟ » گوره خره به جای جواب دادن پرسید: «تو خوبی فقط عادت‌های بد داری، یا بدی و چند تا عادت خوب داری؟ ساکتی بعضی وقت‌ها شیطونی، یا شیطونی بعضی وق…

شعر زیبای اسب ابری

اسب ابری کوه، کوه به شکل کله قند است قله برفی آن بلند استدشت، دشت پر گل و رنگارنگ است خانه ی ما در این جا قشنگ استابر، ابر اسبی سپید و ناز است یال و دم اسب من دراز استمن ، من اسب سپیدی دارم به روی زین اسبم سوارماسب، اسب در…

متل ای داد و بیداد

ای داد و بیداد! تخمه بو می داد. به همه می داد، به من نمی داد،‌ وقتی که می داد، مغزشُ‌ می خورد،‌ پوستاشو می داد! منم تخمه مو، وقتی بو بدم،‌ به او نمیدم، اگرم بدم، پوستاشو میدم! پوستاشو میدم!…

متل جم جمک برگ خزون

متل جم جمک برگ خزون جم جمک برگ خزون، مادرم زینت خاتون،گیس داره قد کمون،‌ از کمون بلندتره،از شبق مشکی تر، گیس اون شونه می خواد،شونه فیروزه میخواد، حمام سی روزه میخواد،هاجستم و واجستم، تو حوض نقره جستم،نقره نمکدونم شد،‌ هاجری ب…

بازیچه های بچه ها

بازیچه های بچه ها آی بادبادک! آی جغجغه! آی فرفره!بازیچه دارم، بچه ها، آی بچه های کوچه ها!بازیچه های رنگ رنگ، ارزان و زیبا و قشنگ!آمد دوباره پیرمرد آن پیرمرد دُوره گرد.با آن نگاه مهربان، آن پیرمرد خوش زَبانگوید برای بچه ها ح…

متل جم جمک برگ خزون

جم جمک برگ خزون، مادرم زینت خاتون،گیس داره قد کمون،‌ از کمون بلندتره،از شبق مشکی تر، گیس اون شونه می خواد،شونه فیروزه میخواد، حمام سی روزه میخواد،هاجستم و واجستم، تو حوض نقره جستم،نقره نمکدونم شد،‌ هاجری به قربونم شد!…
کتاب هدهد

قصه‌‌ی پیرزن

یکی بود یکی نبود، یک پیرزن بود، خانه ای داشت. به اندازه ی یک غربیل. اطاقی داشت، به اندازه یک بشقاب. درخت سنجدی داشت، به اندازه ی یک چیله جارو. یک خرده هم جل و جهاز سرهم کرده بود، که رف و طاقچه اش خشک و خالی نباشد.یک شب شامش را خورده بود …

شعر خروس زری

منم منم خروس زری پیرهن پری قوقولی قوقویه دُم دارم رنگ و وارنگ خیلی قشنگ قوقولی قوقودیدنیه بال و پرم تاج سرم قوقولی قوقوسر می دهم صبح سحر خبرخبر قوقولی قوقوروز اومده به جای شب خنده به لب قوقولی قوقوخورشید داره سر می زنه د…
,

اسب ابری، شعر زیبای کودکانه

مادربزرگ خوبمآی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته مادربزرگ خوبم پهلوی من نشستهموی سرش مثل برف سفید و نقره رنگه لپهای مادربزرگ گل گلی و قشنگهعینک او همیشه سواره روی بینی شیشه عینکش هست بزرگ و ذره بینیوقتی که مادربزرگ قصه برا…

پرواز، شعری از محمود کیانوش

پرواز گفتم کبوترجان بیا این بال‌ها را باز کن در آسمان نیلگون پرواز کن، پرواز کن تا دست را بر هم زدم او بال‌ها را باز کرد در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد از جلوه‌ی پرواز او گویی دل من باز شد همراه او چشمان من در گردش و پرواز شد پرواز شادی‌بخش ا…

سؤال گورخری از شل سیلور استاین

سؤال گورخری از گورخره پرسیدم «توسفیدی و راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی و راه راه سفید داری؟ »گوره خره به جای جواب دادن پرسید:«تو خوبی فقط عادت‌های بد داری، یا بدی و چند تا عادت خوب داری؟ساکتی بعضی وقت‌ها شیطونی، یا شیطونی بعضی …