در این مجموعه متن اصلی به همراه سندهای برگزیده آورده شده است تا شما بهتر با تاریخ و ادبیات ایران آشنا کنید. شما به تاریخ ادبیات كودكان ایران نیاز دارید: اگر استاد و آموزگار هستید به كار آموختن شما می آید و شما را با روند آموزش و پرورش نو و پیشروان آن در ایران آشنا می كند. اگر دانشجو هستید، به بسیاری از پرسش های شما در زمینه تاریخ ادبیات و آموزش و پرورش كودكان و زنان در پایه های گوناگون، پاسخ می دهد. اگر نویسنده، روزنامه نگار یا كتابدار هستید شما را با تاریخ و فرهنگ ایران آشنا می كند و نخستین روزنامه نگاران و نشریات كودكان را به شما می شناساند. اگر دانش آموز هستید، این كتاب شما را در كار های پژوهشی یاری می دهد و با گنجینه ادبیات شفاهی آشنا می كند.

مشاهده همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 36 48 56

تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد ۱)

780,000 ریال

مجموعه ده جلدی کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی، تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/gUkL7
تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد 3 و 4)
بستن

تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد ۳ و ۴)

1,800,000 ریال

مجموعه ده جلدی کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی، تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است. جلد سوم و چهارم، ویژه تاریخ ادبیات کودکان ایران در دوران مشروطه است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/uuoI0
تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد 5، 6و 7)
بستن

تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد ۵، ۶و ۷)

2,700,000 ریال

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .جلد های پنج تا هفتم تاریخ  ادبیات کودکان ایران درباره شکل‌گیری ادبیات نوین کودکان در ایران، در سال‌های ۱۳۰۰ تا ١٣۵٧، از سوی پیشگامانی همچون جبار باغچه بان ، عباس یمینی شریف ، توران میرهادی  و ده ها کوشنده دیگر است .

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/bgFmJ
تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد 2)
بستن

تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد ۲)

820,000 ریال

مجموعه ده جلدی کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی، تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/Le5cB

آلبوم شاهنامه (تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه)

1,200,000 ریال
پرفسور اولریش مارزلف، ایران‌شناس آلمانی برای سال‌های بلند، همه‌ی نسخه‌های چاپ سنگی منتشره در این دوران را گردآوری کرده و روی آن بررسی‌ها، سنجش انجام داده است. محمدهادی محمدی نیز چکیده روایت شاهنامه را به نثر در کنار تصویرهای مارزلف قرار داده است. آلبوم شاهنامه مجموعه یی بی‌همتا از هنر ایرانیان در سده نوزدهم است. 
لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/GRBbe
تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد 8، 9 و 10)
بستن

تاریخ ادبیات کودکان ایران (جلد ۸، ۹ و ۱۰)

2,700,000 ریال

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧  مورد بررسی قرار داده است .جلد های هشتم تا دهم تاریخ ادبیات کودکان درباره  روند تاریخ ادبیات کودکان ایران در سال های١٣۴٠ تا ١٣۵٧ است.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/Xxpkl