نشر افق

مؤسسه نشر افق در سال ۱۳۶۹ با مدیر مسئولی رضا هاشمی‌نژاد تاسیس شد. تا کنون بیش از ۱۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول و ۶۰ شماره از فصلنامه تئوریک خود (پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان) را به انتشار رساند.

اغلب آثار موسسه در زمينه ادبيات و اغلب آنها برای گروه‌های سنی كودك و نوجوان، جوان و بزرگسال منتشر شده‌اند. به‌طور كلی كتاب‌ها در قالب مجموعه آثار هم‌خانواده به چاپ رسيده‌اند و يا در دست انتشارند.