مادران امروز

موسسه‌ی مادران امروز (مام) موسسه‌ای غیر تجاری و غيردولتی است که به هيچ ارگان يا سازمانی وابستگی ندارد. این موسسه در تاریخ ۱۳مرداد ماه سال ۱۳۷۷ به منظور سازماندهی تلاش‌های گروهی در زمینه‌ی توانمندسازی خانواده‌ها برای بهبود رابطه‌ی اعضای خانواده و به‌ویژه با هدف توجه علمی به نیازهای کودکان و نوجوانان از طریق مادران متولد شد و کارهای عملی خود را نیز از آذر ماه همان سال آغاز کرد.

هدف‌های اصلی موسسه مادران امروز (مام)، افزايش سطح آگاهی‌های خانواده‌ها در زمينه‌های فرهنگی، هنری، بهداشتی و تربيتی است. موسسه مادران امروز می‌کوشد با توانمند کردن اعضای خانواده‌ها، برای روابطی سالم و سازنده امروز و فردایی بهتر برای جامعه فراهم کند. فعاليت‌های موسسه مادران امروز با توجه به شش محور اصلی زير برنامه‌ريزی می‌شود:

  • خانواده و ترويج صلح و مدارا
  • خانواده و ترويج بازی‌های مناسب
  • خانواده و ترويج توجه به محيط زيست
  • خانواده و ترويج کتاب و کتابخوانی
  • خانواده و ترويج بهداشت و سلامتی
  • خانواده و ترويج هنر‌های زيبا