در این برگ پیشنهادهای ویژه کتاب هدهد قابل مشاهده است. کتاب هدهد با هدف ترویج کتابخوانی سعی دارد برای مناسبت‌های مختلف کتاب‌های پیشنهاد ویژه به مخاطبان خود عرضه کند.

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/luHfD