فروشگاه کتاب هدهد، کتاب‌های باکیفیت را به مخاطبان کودک و نوجوان ارائه می‌دهد.

هر روزه کتاب‌های بسیاری وارد بازار محصولات فرهنگی می‌شوند که ممکن است برخی از آن‌ها محتوای مناسب برای مخاطبان کودک و نوجوان نداشته باشند.  کتاب هدهد با یاری گرفتن از کارشناسان ادبیات کودکان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، همواره می‌کوشد کتاب‌های باکیفیت را از کتاب‌های بی‌کیفیت جدا کند و آن‌ها را در برابر دید کاربران و مخاطبان خود قرار دهد. گزینش کتاب‌های باکیفیت از سوی سایت کتاب هدهد تنها یک سوی کار است، سوی دیگر کار مربیان، آموزگاران، پدرها و مادرها هستند که باید با تهیه این کتاب‌ها، کودکان را با کتاب‌های باکیفیت آشنا کنند و ذائقه کتابخوانی آن‌ها را ارتقا دهند. قطعا کودکان بعد از تجربه‌ی خواندن کتاب‌های باکیفیت، ناخودآگاه متوجه تفاوت کتاب‌های باکیفیت و بی‌کیفیت می‌شوند.

کتاب باکیفیت کتابی است که دارای ساختار ادبی و محتوای مناسب، تصویرگری حرفه‌ای، کاغذ مرغوب و صحافی مناسب باشد و به طور کلی به کودک در جایگاه مخاطب احترام گذاشته باشد.