۱- انتخاب محصول و افزودن به سبد خرید

راهنمای خرید-1

۲– مشاهده سبد خرید

راهنمای خرید-2

راهنمای خرید-3

۴- ویرایش سبد خرید

راهنمای خرید-4

راهتمای خرید-5

راهنمای خرید-6

۵- ورود به حساب کاربری

راهنمای خرید-7

۶- وارد کردن اطلاعات

راهنمای خرید-8

راهنمای خرید-9

۷- اطلاعات سفارش

راهنمای خرید-10

۸- قوانین و مقررات

راهنمای خرید-11

۹- رفتن به صفحه‌ی پرداخت بانک

راهنمای خرید-12

۱۰- درگاه پرداخت الکترونیکی

راهنمای خرید-13