برای استفاده از کد تخفیف هنگام خرید اینترنتی، ابتدا کتاب‌های مورد نظر را به سبد خرید اضافه کنید سپس با یکی از راه‌های زیر کد تخفیف را اعمال کنید:

  1. وارد صفحه سبد خرید شده و کد را وارد کنید و در ادامه بقیه مراحل خرید را انجام دهید.
  2. زمانی که در صفحه تسویه حساب هستید کد تخفیف را وارد کنید.

در زیر مراحل هر دو راه اعمال کد تخفیف به صورت تصویری نشان داده شده است.

در اینجا کد تخفیف yalda95  است.

وارد کرد کد تخفیف در سبد خرید

افزودن کد تخفیف در سبد خرید

کد تخفیف را در کادر مشخص شده وارد کنید.

افزودن کد تخفیف در سبد خرید

پس از وارد کرد کد تخفیف دکمه اعمال را بزنید.

افزودن کد تخفیف در سبد خرید

اگر مراحل قبل به درستی انجام شده باشد، پیام بالا مشاهده می‌شود.


وارد کرد کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

افزودن کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

برای وارد کردن کد تخفیف روی لینک قرمز رنگ بزنید.

افزودن کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

کد تخفیف را در کادر مورد نظر وارد کرده و دکمه اعمال را بزنید.

افزودن کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

اگر مراحل قبل به درستی انجام شده باشد، پیام بالا مشاهده می‌شود.