دوستان دقت فرمایید ورودی موزه جدا دریافت خواهد شد.

کارگاه آموزش لب‌چنگ (زنبورک)

پنج‌شنبه ساعت ۱۶

آرش لطفی

هزینه برای هر نفر ۲۵۰۰۰ تومان

لینک کوتاه شده: https://hodhod.com/JHqlX