داستان علمی-تخیلی

اگر کمی زودتر بچه‌ها را با ویژگی‌های آثار علمی تخیلی و اندیشیدن آشنا کنیم، دنیایی خارج از دنیای موجود را پیش چشم کودک قرار می دهیم که او بتواند در آن به هر جا می‌خواهد برود و هرچه می‌خواهد بگوید. به ویژه اگر نوشتن را یاد بگیرد، می‌تواند این اندیشه‌ها را به یادداشت‌هایی تبدیل کند که ممکن است داستان نباشند، اما برای خودش مفید است.همین که بتوانیم بچه‌ها را به مرزی برسانیم که بتوانند بر اساس مفاهیم علمی تخیلی فکر کنند، گام بزرگی برداشته‌ایم. اگر کودکان بتوانند این اندیشه علمی مبتنی بر تخیل را تا سال‌ها با خود داشته باشند، می‌توان به رشد علمی آن ها و عملی کردن اندیشه‌هایشان امیدوار بود. در این قسمت برخی از کتاب های علمی-تخیلی مناسب برای کودکان و نوجوانان قرار داده شده است.