کتاب کودک و نوپا

مزایای خواندن كتاب برای نوزاد به اندازه‌ای است كه شما را شگفت‌زده خواهد كرد.
نوزاد در هنگام تولد، قادر است تمام صداهای لازم برای سخن گفتن را بیاموزد.
كتاب‌های داستان را برای نوزاد خود با صدای بلند بخوانید و همچنین با صدای بلند با او سخن بگویید چراکه واژه‌ها بیشتر و بهتر در ذهن نوزاد نقش می‌بندد و سخن گفتن او را تقویت می‌کند. همچنین شنیدن واژگان، به نوزاد كمك می‌كند تا شبكه‌ی نیرومندی از آن‌ها در مغز او ایجاد شود.
از مزایای دیگر بلندخوانی، برقراری ارتباط میان چیزهایی است كه نوزاد شما به آن‌ها عشق می‌ورزد؛ صدای شما، نزدیكی به شما و كتاب.
افزون بر این، مهارت زبانی نوزاد از راه تقلید صداها، تشخیص تصاویر كتاب و یادگیری واژگان تقویت می‌شود.