موسسه نشر و تحقیقات ذکر

حاصل ۳۰ سال تلاش بی‌وقفه‌ی مؤسسه‌ی نشر و تحقيقات ذکر در حوزه‌ی نشر، انتشار بيش از ۶۰۰ عنوان كتاب در حوزه‌های كودک و نوجوان، جوان و بزرگسال همواره در همراهی با كاروان انديشه و فرهنگ بوده است.

كتاب‌های قاصدک واحد كودک و نوجوان اين مؤسسه، تاكنون در زمينه‌ی داستان، شعر، رمان، علمی، آموزشی و كمک آموزشی در حوزه‌ی خردسال و كودک و نوجوان و در زمينه‌ی ادبيات داستانی، رمان، علمی، تربيتی، دينی، روان‌شناسيی و… بيش از ۴۰۰ عنوان كتاب را به چاپ رسانده است.