انتشارات مهرسا

انتشارات مهرسا در سال ۱۳۹۰ به عنوان ناشر تخصصی در حوزه‌ی «مغز و شناخت» به منظور توليد محتوای آموزشی فاخر برای طيف گسترده‌ی مخاطبان فرهيخته از درمانگران تا مراجعان، خانواده‌ها و عموم مردم در گروه انتشاراتی مهر و ماه متولد شد.

همچنين استمرار انتشار کتاب‌های تخصصی درمان بيماری‌های مغزی و شناختی و فصلنامه‌ی پارسی طب اعتياد، از ديگر برنامه‌های انتشارات مهرسا در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است.