استفاده از کد تخفیف در کتاب هدهد پس از اینکه کتاب‌های مورد نظر خود را انتخاب کرده و به سبد خرید افزودید امکان‌پذیر است.

به دو راه می‌توان کد تخفیف را اعمال کرد:

  1. وارد صفحه سبد خرید شده و کد را وارد کنید و در ادامه بقیه مراحل خرید را انجام دهید.
  2. یا اینکه در زمانی که در صفحه تسویه حساب هستید کد تخفیف را وارد کنید.

هر دوی راه‌ها به صورت تصویری در زیر نشان داده شده‌است.

کد تخفیف در مراحل زیر yalda95 است.

وارد کرد کد تخفیف در سبد خرید

افزودن کد تخفیف در سبد خرید

کد تخفیف را در کادر مشخص شده وارد کنید.

افزودن کد تخفیف در سبد خرید

پس از وارد کرد کد تخفیف دکمه اعمال را بزنید.

افزودن کد تخفیف در سبد خرید

اگر مراحل قبل به درستی انجام شده باشد، پیام بالا مشاهده می‌شود.


وارد کرد کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

افزودن کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

برای وارد کردن کد تخفیف روی لینک قرمز رنگ بزنید.

افزودن کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

کد تخفیف را در کادر مورد نظر وارد کرده و دکمه اعمال را بزنید.

افزودن کد تخفیف در صفحه تسویه حساب

اگر مراحل قبل به درستی انجام شده باشد، پیام بالا مشاهده می‌شود.