نوشته‌ها

مرغ سرخ پاکوتاه

یه مرغ سرخ پا کوتاه افتاد توی مزرعه راه هرجا که دونه‌ای می دید با نوکش اون رو برمی‌چید یکهو میان گندما، دونه‌ای دید مثل طلامرغ سرخ پاکوتاه درمزرعه به راه می‌افتد و دانه‌ای به رنگ طلا می‌یابد. او از همه جانوران مزرعه، سگ، گربه و اردک می‌خ…

شعر خدای مهربان

با این دو دست کوچکمدست می‌برم پیش خدابا دل پاک و روشنمدعا کنم، دعا،دعاباز ای خدای مهربانبشنو دعاهای مرادعا برای مادرمدعا به شادی بابابه خانه‌ها صفا بدهبه جان ما وفا بده پروین دولت‌آبادی…

شعر خروس زری

منم منم خروس زری پیرهن پری قوقولی قوقویه دُم دارم رنگ و وارنگ خیلی قشنگ قوقولی قوقودیدنیه بال و پرم تاج سرم قوقولی قوقوسر می دهم صبح سحر خبرخبر قوقولی قوقوروز اومده به جای شب خنده به لب قوقولی قوقوخورشید داره سر می زنه د…
majmooe 3-4
,

مجموعه‌ی پیشنهادی برای کودکان 3 تا 4 سال

دستاوردهای پژوهشی در زمینه رشد و پرورش کودک، به شناخت دوره هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان انجامیده است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در پیمودن این مراحل یکسان نیست، اما در روند رشد، گذار همگی آنان از این مراحل قطعی است. توج…