نوشته‌ها

آموزش خلاق ریاضی، فلسفه و روش

آموزش خلاق ریاضی، فلسفه و روش «آموزش خلاق ریاضی، فلسفه و روش »، با نگاهی به تاریخ پربار ریاضی در این سرزمین علت‌های ناکامی در آموزش ریاضی پایه را بررسی می‌کند و روش‌های خلاق برای آموزش ریاضی پایه که در این رویکرد از راه دست‌ورزی و ادبیات کودکان است …

معرفی کتاب اینجا را فشار بده

اینجا را فشار بده کتاب «اینجا را فشار بده» کتابی است هیجان‌انگیز که کودکان را پیوسته غافلگیر می‌کند. کتابی که در هر صفحه از کودک می‌خواهد کاری را انجام دهد؛ نقطه‌ای را فشار دهد، روی نقطه‌ای ضربه بزند، کتاب را تکان دهد و یا به چپ و راست خم کند، دست‌های…

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای دبستان

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای دبستان فارسی آموز نخودی ۱ فارسى آموز نخودى ۱، به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى ياد مى دهد. در اين مجموعه، کودکان زبان آموزى پايه را به شيوه ى خلاق و متفاوت مى آموزند.بسته‌ی فارس…

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای پیش دبستان

مجموعه‌ی پیشنهادی آموزش خلاق برای پیش دبستان شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی) شمارورزی لولوپی+0 آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار، لذت‌بخش و هدف‌مند می‌کند. در شمارورزی لولوپی+0 که ویژه‌ی کودکان3 تا 6 سال و کودکان…
,

آموزش ریاضی با شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)

شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی) شمارورزی لولوپی+۰ آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار، لذت‌بخش و هدف‌مند می‌کند. در شمارورزی لولوپی+۰ که ویژه‌ی کودکان۳ تا ۶ سال و کودکان با نیازهای ویژه است، شناخت پایه‌ها یا بنیادهای پیش‌عددی…
looloopi1

شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)- آموزش ریاضی از راه ادبیات

شمارورزی لولوپی + ۱ آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار و لذت‌بخش می‌کند. در شمارورزی لولوپی + ۱ که ویژه‌ی کودکان سال نخست دبستان است، بنیادهای شمارورزی یا ریاضی مانند شناخت عددها و شمارش، مفهوم هندسه و شکل‌های هندسی، آما…
looloopi-sefr

شمارورزی لولوپی + 0 (ریاضی آموز ادبی)- آموزش خلاق ریاضی از راه ادبیات به کودکان

شمارورزی لولوپی+0 آموزش ریاضی از راه ادبیات است که آموزش ریاضی را معنادار، لذت‌بخش و هدف‌مند می‌کند. در ریاضی آموز لولوپی+0 که ویژه‌ی کودکان3 تا 6 سال و کودکان با نیازهای ویژه است، شناخت پایه‌ها یا بنیادهای پیش‌عددی از راه داستان به کودکان آموز…